YOGA = SPIRITUAL CONNECTION

MAIN BRANCHED OF YOGA

JNANA YOGA = YOGA THROUGH KNOWLEDGE

KARMA YOGA = YOGA THROUGH ACTION

BHAKTI YOGA = YOGA THROUGH DEVOTION

HATHA YOGA = YOGA THROUGH BALANCING ENERGIES

.